תעודות ואסמכתות לאקרדיטציה אקדמית

לתשומת ליבכם ולמניעת אי הבנות.
פסיכולוגיה טרנספרסונאלית מוכרת כתחום אקדמי ואסכולה טיפולית  בפסיכולוגיה בעולם. אולם פסיכולוגיה טרנספרסונאלית לא מוכרת על ידי משרד הבריאות בארץ כתת התמחות בפסיכולוגיה . אני לא רשומה בפנקס הפסיכולוגים. אני לא פסיכולוגית. פסיכולוגיה טרנספרסונאלית זה  לא פסיכולוגיה קונבנציונאלית. 
למרות שהתואר שלי לא ישראלי, הוא מוכר בארץ מתוקף ההכרה האקדמית בהתאם לכללים הכתובים באמנות הבינלאומיות. זאת משום שהמוסד האקדמי בו רכשתי את התואר השני בפסיכולוגיה והתואר השלישי בפסיכולוגיה טרנספרסונאלית  Insititute of Transpersonal Psycholology בפאלו אלטו קליפורניה,  Sofia University מאז 2012 מוכר על ידי Western Association Of Schools and Colleges (WASC) שזו הרשות המוסמכת לתת הכרה אקדמית בארצות הברית. .