מאמר בעברית על רוחניות וזקנה.

נשימה לנשמה: העצמת הרוחניות בגיל השלישי
מתוך הגיל החדש, גיליון מס 21, 2017 עמ 5-6