מטפלים

'עכשיו אני' – סדנאות ומפגשים של 'לטפל במטפל'/"להציל את המציל"

לפי הזמנה

'מצב הרוח': שילוב כלים וגישות של רוחניות להעצמת העבודה הטיפולית במעגל החיים והמוות.

לפי הזמנה